تقویم کارگاه ها

تقویم کارگاه ها ی ما
با مفاهیمی خاص
25 اسفند

زخم مقدس- بخش اول

کارگاه درک کایرن در نماد و اسطوره، تضاد دیونیزوسی و آپولویی
ظرفیت تکمیل شده
26 اسفند

زخم مقدس-بخش دوم

کارگاه بررسی چارت تولد کایرن و کاشف اش چارلز کوان
ظرفیت تکمیل شده
17 فروردین

نخ آریادنه، رهایی دیونیزوسی

درک اسطوره آریادنه و همبستگی آن با نپتون و رهایی دیونیزوسی
ظرفیت تکمیل شده
21 اردیبهشت

پدرکشی

ریشه های "پدرکشی" در چارت تولد داستایوفسکی
380 هزار تومان
25 خرداد

پرسفونه و کدینگ DNA

پرسفونه، DNA و روزالین فرانکلین
380 هزار تومان
5 مرداد

رایزینگ و رشد تکاملی

نقش ترنزیت سیارات روی AC / DC و رشد تکاملی
380 هزار تومان
26 مرداد

ماه و بندناف عاطفی

کارگاه درک ماه در 12 نشان و قطع بند ناف عاطفی
380 هزار تومان
9 شهریور

اورفئوس، نپتون و اسکیزویید

بررسی نقش نپتون و اختلال اسکیزویید دریک چارت تولد
380 هزار تومان
30 شهریور

روابط کارمیک

بررسی نقش ونوس در بازجذب افراد از زندگی گذشته
380 هزار تومان